Scroll to content
Google Search

Ty Gwyn Special School

"Learning To Achieve"

St Dwynwen's Day Assembly 22.01.21

St Dwynwen's Day Assembly 22.01.21

 

For this assembly: 

Lawr y lan y mor is set at the seaside, so it may be fun for you to make either a seaside sensory bottle or a water spray bottle. 

 

  • Seaside sensory bottle: 

You will need a bottle

Blue food colouring

Baby/ Vegetable oil 

​​​​​Optional; Add a few small sea themed toys e.g. fish.

 

  • A Seaside Water Spray Bottle

Fill your spray bottle with water

Add a tea spoon of salt ​​

 

 

St Dwynwens Day stick puppets Resource

Lyrics 

Welsh:

 

Lawr ar lan y môr

Mi gwrddais i â merch fach ddel

Lawr ar lan y môr (tair gwaith)

Mi gwrddais i â merch fach ddel

Lawr ar lan y môr (dwywaith)

 

 

Cytgan:

O, rwy'n dy garu di (dwywaith)

Yr eneth ar lan y môr

O. rwy'n dy garu di (dwywaith)

Yr eneth ar lan y môr

 

Gofynnais i am gusan fach,

Lawr ar lan y môr

Lawr ar lan y môr (tair gwaith)

Gofynnais i am gusan fach,

Lawr ar lan y môr Lawr ar lan y môr (dwywaith)

 

(Cytgan)

Mi gefais i un gusan fach,

Lawr ar lan y môr

Lawr ar lan y môr (tair gwaith)

Mi gefais i un gusan fach,

Lawr ar lan y môr Lawr ar lan y môr (dwywaith)

 

(Cytgan)

Rhyw ddiwrnod fe'i priodaf hi,

Lawr ar lan y môr

Lawr ar lan y môr (tair gwaith)

Rhyw ddiwrnod fe'i priodaf hi,

Lawr ar lan y môr Lawr ar lan y môr (dwywaith)

 

(Cytgan)

Traddodiadol

 

English:

 

 

Down on the seaside

 

I met a small pretty girl

Down at the seaside (three times)

I met a small pretty girl Down at the seaside (twice)

 

Chorus: Oh, I love you (twice)

The girl at the seaside Oh,

I love you (twice)

The girl at the seaside

 

I asked for a small kiss

Down at the seaside (three times)

I asked for a small kiss

Down at the seaside (twice)

(Chorus)

 

I had one small kiss,

Down at the seaside (three times)

I had one small kiss,

Down at the seaside (twice)

(Chorus)

 

Some day I will marry her,

Down at the seaside (three times)

Some day I will marry her,

Down at the seaside (twice)

(Chorus)

Traditional

Top