Scroll to content
Google Search
  • Calendar

Ty Gwyn Special School

"Learning To Achieve"

Amser stori ac amser caneuon

Steve reading Alun the bear and the grand slam by Morgan Tomos.

On St David's Day

Dydd Gwyl Dewi Sant

Anifeiliaid Bach y Fferm : Stori a Llun Cymraeg (llais merch)

Lliwiau'r Enfys

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol.A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | 5 Hwyaden (Welsh Children's Song)

Cân hwylus am bum hwyaden. A fun Welsh children's song about five ducks.

Top