Scroll to content
Google Search
  • Calendar
O Read more

Ty Gwyn Special School

"Learning To Achieve"

Welsh

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysylltiedig ac am fwy o adnoddau Cymraeg i Blant, ewch i: http://llyw.cymru/cymraegiblant To celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), Cymraeg for Kids has created a series of Welsh sing-along videos for you to use at home.

Welsh Rainbow Song

Uploaded by Welsh Learners on 2019-05-07.

Caru Canu | Mr. Hapus Ydw i (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Caru Canu | Aderyn Melyn (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol am aderyn melyn i fyny yn y goeden banana. A fun traditional Welsh children's song about a yellow bird in the banana tree.

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysylltiedig ac am fwy o adnoddau Cymraeg i Blant, ewch i: http://llyw.cymru/cymraegiblant To celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), Cymraeg for Kids has created a series of Welsh sing-along videos for you to use at home.

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and programmes - s4c.cymru/cyw

Hwyl Fawr Ffrindiau_Llangrannog Dros Nos

Hwyl Fawr Ffrindiau_Llangrannog Dros Nos

Y Fuwch Goch Gota a'i Geiriau Cynta

Uploaded by BookTrust on 2020-04-30.

Top